Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kolbuszowa  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kolbuszowa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kolbuszowa.

Mapa Geoportal Kolbuszowa
Mapa z granicą gminy Kolbuszowa

Dane urzędu

Urząd Miejski w Kolbuszowejul. Obrońców Pokoju 21Kolbuszowa, 36-100

Tel: 17 2271333

Fax: 17 2272939

Elektroniczna skrzynka podawcza: /dx1vjf839g/skrytka

E-mail: um@ekolbuszowa.pl

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Kolbuszowa: 1806023

Witryna: www.kolbuszowa.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jan Zubaumig@kolbuszowa.pl

Pobierz mapę gminy Kolbuszowa

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kolbuszowej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kolbuszowa to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kolbuszowa na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kolbuszowej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa w liczbach

Powierzchnia gminy Kolbuszowa*

171 km2

515 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kolbuszowa*

24 638 mieszkańców

253 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kolbuszowa*

144 mieszkańców na km2

560 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kolbuszowa

Geoportal Kolbuszowa prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kolbuszowa, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kolbuszowa.

Dostęp do danych Geoportalu Kolbuszowa

Jak powstał Geoportal gminy Kolbuszowa?

Geoportal Kolbuszowa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kolbuszowa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kolbuszowa.

Geoportal Kolbuszowa umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kolbuszowa oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kolbuszowa, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kolbuszowa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kolbuszowa?

Informacje na Geoportalu Kolbuszowa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kolbuszowa?

Korzyści z Geoportalu Kolbuszowa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kolbuszowa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kolbuszowa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kolbuszowa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kolbuszowej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kolbuszowej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kolbuszowa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kolbuszowa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kolbuszowa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kolbuszowej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kolbuszowej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kolbuszowa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kolbuszowa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kolbuszowej.

  Geoportal gminy Kolbuszowa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kolbuszowa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kolbuszowej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kolbuszowa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kolbuszowej.

  W Geoportalu Kolbuszowa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kolbuszowa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kolbuszowej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kolbuszowa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kolbuszowa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kolbuszowa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kolbuszowa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kolbuszowa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kolbuszowa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kolbuszowa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kolbuszowa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kolbuszowej. W Geoportalu gminy Kolbuszowa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kolbuszowej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbuszowa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbuszowa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kolbuszowa.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kolbuszowa, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kolbuszowa. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kolbuszowa.

 • Zabytki w gminie Kolbuszowa

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kolbuszowa. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kolbuszowa oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kolbuszowa.

 • Informacje o wyborach w gminie Kolbuszowa

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kolbuszowa. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kolbuszowa i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kolbuszowa dla mieszkańców

Geoportal Kolbuszowa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kolbuszowa. Na mapie Kolbuszowej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kolbuszowa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kolbuszowa. Korzystając z map Geoportalu gminy Kolbuszowa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kolbuszowa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kolbuszowa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kolbuszowa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu