Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kolbuszowa  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kolbuszowa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kolbuszowa.

Mapa Geoportal Kolbuszowa
Mapa z granicą gminy Kolbuszowa

Dane urzędu

Urząd Miejski w Kolbuszowejul. Obrońców Pokoju 21Kolbuszowa, 36-100

Tel: 17 2271333

Fax: 17 2272939

Elektroniczna skrzynka podawcza: /dx1vjf839g/skrytka

E-mail: um@ekolbuszowa.pl

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Kolbuszowa: 1806023

Witryna: www.kolbuszowa.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jan Zubaumig@kolbuszowa.pl

Aktualności z gminy Kolbuszowa

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kolbuszowej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kolbuszowa to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kolbuszowa na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kolbuszowej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa w liczbach

Powierzchnia gminy Kolbuszowa*

171 km2

515 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kolbuszowa*

24 638 mieszkańców

253 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kolbuszowa*

144 mieszkańców na km2

560 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kolbuszowa

Geoportal Kolbuszowa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kolbuszowa

Jak powstał Geoportal gminy Kolbuszowa?

Geoportal Kolbuszowa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kolbuszowa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kolbuszowa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kolbuszowa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kolbuszowa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kolbuszowa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kolbuszowa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kolbuszowa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kolbuszowa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kolbuszowej.
Informacje na Geoportalu Kolbuszowa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kolbuszowa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kolbuszowa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kolbuszowa;
 • Rejestr MPZP Kolbuszowa;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kolbuszowa;
 • Mapa Topograficzna gminy Kolbuszowa;
 • Mapa Solarna gminy Kolbuszowa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kolbuszowa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kolbuszowa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kolbuszowa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kolbuszowa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kolbuszowa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kolbuszowej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kolbuszowej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kolbuszowa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kolbuszowa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kolbuszowa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kolbuszowej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kolbuszowej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kolbuszowa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kolbuszowa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kolbuszowej.

  Geoportal gminy Kolbuszowa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kolbuszowa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kolbuszowej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kolbuszowa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kolbuszowej.

  W Geoportalu Kolbuszowa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kolbuszowa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kolbuszowej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kolbuszowa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kolbuszowa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kolbuszowa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kolbuszowa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kolbuszowa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kolbuszowa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kolbuszowa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kolbuszowa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kolbuszowej. W Geoportalu gminy Kolbuszowa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kolbuszowej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbuszowa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbuszowa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kolbuszowa dla mieszkańców

Geoportal Kolbuszowa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kolbuszowa. Na mapie Kolbuszowej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kolbuszowa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kolbuszowa. Korzystając z map Geoportalu gminy Kolbuszowa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kolbuszowa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kolbuszowa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kolbuszowa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować