Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kolbuszowa w liczbach

Geoportal Kolbuszowa
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kolbuszowa

Kolbuszowa, gmina w województwie podkarpackim, powiat kolbuszowski.

Powierzchnia gminy Kolbuszowa wynosi 171 km2, zajmuje 515 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kolbuszowa zamieszkuje 24 638 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 253 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kolbuszowa wynosi 144, jest 560 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kolbuszowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kolbuszowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kolbuszowa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kolbuszowa: 171515
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kolbuszowa: 0,40694
Lesistość w % w gminie Kolbuszowa: 23,31163
Ludność na 1 km2 w gminie Kolbuszowa: 144560
Liczba ludności ogółem w gminie Kolbuszowa: 24 638253
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kolbuszowa: -3,51120
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kolbuszowa: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kolbuszowa: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kolbuszowa: 4,58-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kolbuszowa: 80,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kolbuszowa: 891041
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kolbuszowa: 6,1505
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Kolbuszowa: 76,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kolbuszowa: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kolbuszowa: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kolbuszowa: 1 053,3144
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kolbuszowa: 10229
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kolbuszowa: 302,91796
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kolbuszowa: 88,21180
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kolbuszowa: 3,9485
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kolbuszowa: 532518
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kolbuszowa: 3 861-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kolbuszowa: 4 111-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kolbuszowa: 4 407-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kolbuszowa: 84,41718
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kolbuszowa: 37,01380
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kolbuszowa: 74,9834
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kolbuszowa: 59,1795
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kolbuszowa: 89,21218
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kolbuszowa: 25,91212

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kolbuszowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kolbuszowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kolbuszowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.