Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kolbuszowa - sprawdź miejscowy plan gminy Kolbuszowa

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kolbuszowa? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kolbuszowa.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kolbuszowa.

MPZP Kolbuszowa
Mapa MPZP gminy Kolbuszowa

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbuszowa. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kolbuszowej.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Kolbuszowa

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kolbuszowa i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kolbuszowa prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kolbuszowej. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kolbuszowa.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kolbuszowa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kolbuszowa z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowej

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowej

0

46 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kolbuszowa, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kolbuszowa, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

478 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbuszowa - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kolbuszowa z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kolbuszowa

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kolbuszowa. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LII/490/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I.LII/490/2224-11-2022
Uchwała nr XLV/525/2022 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackieXLV/525/202228-4-2022
Uchwała nr XLI/482/2021 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej – część AXLI/482/202129-12-2021
Uchwała nr XXXVIII/446/2021 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackieXXXVIII/446/202128-10-2021
Uchwała nr XXXV/400/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości KupnoXXXV/400/216-8-2021
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.164.2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2021 r. stwierdzające nijeważność uchwały Nr XXXIII/387/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej.P-II.4131.2.164.20216-7-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kolbuszowej?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kolbuszowa odpowiada wójt/burmistrz gminy Kolbuszowa. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa nie obowiązuje, to urząd gminy Kolbuszowa wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kolbuszowej została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kolbuszowa z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kolbuszowa na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kolbuszowej. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kolbuszowa!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kolbuszowa